Tag Archief: Moergestel

Oisterwijk steunt Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba

De eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zijn zwaar getroffen door de orkaan Irma.Daarom heeft het college van Oisterwijk besloten om de eilanden financieel te ondersteunen met een bedrag van € 10.000. De bijdrage wordt overgemaakt aan het Rode Kruis en wordt gebruikt voor noodhulp en voor projecten gericht op structurele wederopbouw, uitgevoerd door VNG International samen met expertise uit Nederlandse gemeenten.

Powered by WPeMatico

De gemeente snoeit en kapt

Vanaf 11 september snoeit de gemeente dood hout uit de bomen op De Lind en Dorpsstraat. Daarnaast start de gemeente met het kappen van dode essen langs de Akkerweg in Moergestel en de Moergestelseweg in Oisterwijk.Snoeiwerkzaamheden De Lind en Dorpsstraat
De snoeiwerkzaamheden  op De Lind en de Dorpstraat zijn alleen in de ochtend, dit om overlast voor de omgeving te beperken. Om geluidsoverlast in de vroege ochtend zoveel mogelijk te voorkomen, wordt als dat kan elektrisch gereedschap gebruikt. De werkzaamheden duren 2 tot 3 weken. In de middag gaat de snoeiploeg aan het werk op de Moergestelseweg en Burgemeester Vogelslaan.Zieke essen
De essen langs de Akkerweg en de Moergestelseweg hebben de essentaksterfte. Daarom vervangt de gemeente deze bomen. Dit gebeurt in verschillende fasen. Het deel vanaf bedrijventerrein Sonman tot de rotonde Tilburgseweg krijgt als eerste nieuwe bomen. Dit gebeurt nog dit jaar. De essen langs de Akkerweg worden vervangen door zomereiken. Welke bomen langs de Moergestelseweg komen, is nog niet bekend. De gemeente houdt u op de hoogte van de werkzaamheden.Essentaksterfte
De essentaksterfte is een ziekte die de laatste jaren een groot deel van het landelijke en Europese essenbestand heeft aangetast. De aantasting wordt veroorzaakt door een schimmel met hele kleine paddenstoelen. Deze zijn nauwelijks zichtbaar met het blote oog. Door de ziekte sterven takken in de kroon waardoor veel dood hout te zien is. Op langere termijn gaat de boom dood aan de ziekte. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen zoals het afbreken van takken of zelfs het omvallen van de bomen.

Powered by WPeMatico

Tijdelijk cameratoezicht deel Pannenschuurlaan

Op dinsdag 29 augustus is de gemeente Oisterwijk een proef gestart met tijdelijk cameratoezicht in een gedeelte van de Pannenschuurlaan. Dit naar aanleiding van klachten begin juli van buurtbewoners over vandalisme en overlast in de straat. Het ging hierbij onder andere om vernielingen aan geparkeerde auto’s.
In gesprek met bewoners
De gemeente is met de buurtbewoners in gesprek gegaan. Samen is gekeken welke maatregelen mogelijk zijn om de overlast te verminderen. Een van deze maatregelen is het plaatsen van tijdelijk cameratoezicht met als doel de vernielingen en overlast te voorkomen. Dinsdag 29 augustus zijn de camera’s geplaatst. De buurtbewoners zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Powered by WPeMatico

Kastanje bevrijdingsmonument wordt gekapt

Bij het Bevrijdingsmonument aan de Gemullehoekenweg staat een prachtige tamme kastanje. Jammer genoeg is deze boom dood en uit bomenonderzoek blijkt dat het hout van de stam erg bros is en dat de boom kan omvallen. Daarom moet de boom op korte termijn worden gekapt. Daarna kijken we hoe we de ruimte bij het monument opnieuw kunnen inrichten.

Powered by WPeMatico

In Memoriam

Met leedwezen heeft het gemeentebestuur kennis genomen van het bericht van overlijden van oud raadslid Arnold van Beckhoven.
Arnold was een zeer gewaardeerd raadslid voor Algemeen Belang van 1999 tot 2010, altijd handelend vanuit het belang van de inwoners. Daarna was hij nog tot 2014 actief als commissielid.  Arnold voelde zich nog steeds betrokken bij de politiek en de samenleving. Zo heeft hij onder meer veel betekend voor Taxandria.
De afscheidsviering vindt plaats op zaterdag 2 september om 14.00 uur in het Crematorium Hilvarenbeek, Beekseweg 22b in Diessen.
We zullen hem heel erg missen.
Het gemeentebestuur

Powered by WPeMatico

Huis-aan-huis controle hondenbelasting

De komende weken stuurt de gemeente controleurs van de hondenbelasting op pad. De controle is nodig omdat niet iedere hondenbezitter zijn of haar hond heeft aangemeld. Dit is verplicht.De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich. Vragen worden aan de deur afgehandeld. Komt de controleur een hond tegen die niet is aangemeld, dan doet de controleur dat meteen online met de eigenaar. Is er niemand thuis en wel een vermoeden dat er niet-aangemelde honden zijn, dan krijgt u per post een aanmeldformulier van de gemeente. U bent verplicht om dit formulier in te vullen, ook als u geen hond heeft.
Hond aanmelden
U kunt zelf uw hond aanmelden via onze pagina over hondenbelasting. Hier vindt u ook meer informatie over de kosten.

Powered by WPeMatico

Oisterwijk stelt samen met ondernemers economische visie op

Er zit meer in (in) Oisterwijk
Het college heeft de economische visie voor Oisterwijk vastgesteld en legt deze op 5 oktober voor aan de raad. De economische visie 2018 – 2022 ‘Er zit meer in (in) Oisterwijk’ is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemers uit de gemeente. Zo’n 300 ondernemers hebben de afgelopen maanden op verschillende manieren hun input geleverd. Een belangrijke conclusie: er valt vooral winst te behalen door samenwerking. Het gaat goed met de economie in Oisterwijk. Er zijn uitzonderlijk veel ondernemers, veel exporterende bedrijven, veel prijswinnaars in diverse branches, Oisterwijk kent een lage werkloosheid en de maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers is hoog. Het gaat dus goed en dat is het moment om samen met de betrokken partners te investeren, vindt het college van Oisterwijk.
Uit analyse blijkt dat Ondernemen en Verblijven de belangrijkste pijlers zijn van het economische DNA van Oisterwijk. Ondernemers geven aan dat er nog meer in deze pijlers zit dan nu gerealiseerd wordt bijvoorbeeld door betere onderlinge samenwerking, betere gemeentelijke dienstverlening, door optimaliseren van het vestigingsklimaat en door het beter vermarkten van het merk Oisterwijk. Hiervoor moet effectiever worden samengewerkt aan het versterken van de lokale economie. De economische visie 2018 – 2022 ‘Er zit meer in (in) Oisterwijk’ biedt daarvoor een gezamenlijk vertrekpunt.
De economische visie staat op de agenda voor een beeldvormingsavond op 7 september a.s. Op 14 september wordt deze in de commissie Inwonerszaken behandeld en behandeling in de raad is op 5 oktober 2017.

Powered by WPeMatico

Bekijk uw WOZ-waarde online

Ieder jaar bepaalt de gemeente de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van een woning is openbaar. Via wozwaardeloket.nl ziet u de WOZ-waarde van woningen in heel Nederland.
In het WOZ-waardeloket staat naast de WOZ-waarde van een pand ook informatie over bijvoorbeeld het bouwjaar en oppervlakte.
Belastingen
De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte te bepalen van onroerende-zaakbelastingen (OZB), forensenbelasting, reclamebelasting en heffingen van het rijk (zoals de erfbelasting) en eigenwoningforfait. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de waterschapsheffing. De WOZ-waarde staat ook op de aanslag gemeentelijke belastingen.
300 gemeenten
Ruim 300 gemeenten in Nederland zijn aangesloten op het WOZ-waardeloket. Er zit een maximum aan het aantal WOZ-waarden dat u per bezoek aan het loket mag opvragen. Dit om overbelasting van de website te voorkomen. Meer informatie over de WOZ leest u op onze pagina WOZ-waarde en taxatieverslag.

Powered by WPeMatico