Gemeenteberichten 7 september 2017

Onderwerpen college 29 augustus:

 • Taakstelling huisvesting vergunninghouders: 1ste halfjaar 2017
 • Programma voorzieningen huisvestiging onderwijs 2018
 • Toekennen straatnamen, benoeming openbare ruimte KVL-dorp op het KVL-terrein in Oisterwijk

Omgevingsvergunningen:

Aangevraagd

 • Burgemeester Vogelslaan 109 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • De Nedervonder 21 Oisterwijk, het uitbreiden van de fabriekshal
 • Prinses Irenestraat 34 Oisterwijk, het aanpassen en uitbouwen van een woning
 • Gasthuisstraat 11 Oisterwijk, het vergroten van de begane grond van een woonhuis
 • Klompven 16 I Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Wolvensteeg 50 Oisterwijk, het aanpassen van de goothoogte
 • Pieter Breughelstraat 31 Oisterwijk, het uitbouwen van de woning

Verleend

 • Broekzijde 11 Moergestel, het vervangen van de raamkozijnen en voordeur
 • Bernard Vrienslaan 1 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis
 • Broekzijde 15 Moergestel, het restaureren van een monument

Verlengd

 • Laan van KVL en De Looierij, het bouwen van 50 woningen KVL dorp
 • ‘T Vunderke 15 Moergestel, het plaatsen van dakkapel en luifel

Milieu

 • Fokkerstraat 3 te Oisterwijk, goedkeuring brandbeveiligingsinstallatie vuurwerkopslag
 • Bekendmaking besluit Mer-beoordeling Donkhorst 5A te Moergestel

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Donkhorst 6 te Moergestel, voor het plaatsen van een propaantank. Dossiernummer 2017-0660;
 • Kerkstraat 70A te Oisterwijk, voor het oprichten van een winkel voor schietsportartikelen. Dossiernummer 2017-0061;
 • Donkhorst 6 te Moergestel, voor het oprichten van een tuinbouwbedrijf. Dossiernummer 2017-0615.

Ter inzage

De melding ligt vanaf 8 september gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Comité Open Monumentendag Oisterwijk, voor het organiseren van de Landelijke Open Monumentendag op 10 september in Oisterwijk
 • Aan Centrummanagement Oisterwijk voor het organiseren van de Modedag Oisterwijk op 10 september in het centrum van Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 10 september: vanwege de Modedag en de Open Monumentendag zijn de volgende straten in Oisterwijk afgesloten voor alle verkeer behalve voetganders: De Lind Noord, De Lind Zuid, Dorpsstraat, Stationsstraat, Burg. Verwielstraat
 • 16 – 17 september: vanwege een buurtbarbecue is de Burgemeester van Beckhovenstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers
 • 17 september: vanwege de viering van het 60-jarig bestaan van buurtvereniging De Vurhaai is de Oisterwijkseweg afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen
 • Toekenning straatnaam Schaverij en Splitterij voor het deelproject KVL-dorp in Oisterwijk

Uw raad:

Donderdag 7 september Beeldvormingsavond 19.30 uur
Donderdag 14 september Commissie avond
Commissie Algemene Zaken 19.30 uur
Commissie Inwonerszaken 20.00 uur
Commissie Ruimtelijke Zaken 20.00 uur
Maandag 18 september Themabijeenkomst raadsleden
Maandag 18 september Raadsspreekuur Waterhoef 19.00 uur
Donderdag 21 september Werkbezoek commissie Inwonerszaken
Donderdag 28 september Themabijeenkomst voor raadsleden


Ontmoet een raadslid: uw vertegenwoordiger in de Raad:

Op maandagavond 18 september is er weer een raadsspreekuur. U bent welkom in wijkcentrum De Waterhoef, Terburghtweg 100 in Oisterwijk  van 19.00 tot 20.00 uur.

Heeft u een leuk idee voor de buurt dat u wilt bespreken met raadsleden? Dan kan dat in een persoonlijk gesprek met 4 raadsleden. Of wilt u uw zorg, probleem of compliment met hen  bespreken? Dat kan ook. Van elk van de 4 fracties is een raadslid vertegenwoordigd.

Wat gebeurt er met uw inbreng

De aanwezige raadsleden kunnen niet direct een oplossing bieden, maar zij zorgen er wel voor dat uw boodschap besproken wordt met een wethouder of een ambtenaar die u verder kan helpen. U wordt hierover altijd weer geïnformeerd door een raadslid of door de griffier.

Spreekuren 2017

Er is nog een spreekuur gepland in 2017, dat is op:

 • Donderdagavond 23 november in de Pannenschuur

De spreekuren zijn altijd van 19.00 tot 20.00 uur.


Huis-aan-huis controle hondenbelasting:

De komende weken stuurt de gemeente controleurs van de hondenbelasting op pad. De controle is nodig omdat niet iedere hondenbezitter zijn of haar hond heeft aangemeld. Dit is verplicht.

De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich. Vragen worden aan de deur afgehandeld. Komt de controleur een hond tegen die niet is aangemeld, dan doet de controleur dat meteen online met de eigenaar. Is er niemand thuis en wel een vermoeden dat er niet-aangemelde honden zijn, dan krijgt u per post een aanmeldformulier van de gemeente. U bent verplicht om dit formulier in te vullen, ook als u geen hond heeft.

Hond aanmelden

U kunt zelf uw hond aanmelden via www.oisterwijk.nl/hondenbelasting. Hier vindt u ook meer informatie over de kosten.


Doe ook mee met Erven Plus:

Woont u op het platteland en wilt de natuur op uw erf ook een handje helpen? Schrijf u dan in voor het project Erven Plus. In Oisterwijk doen al 9 erven mee, en er is nog ruimte om een paar extra erven aan te pakken.

Erven in het buitengebied zijn een belangrijk onderdeel van het leefgebied voor veel diersoorten als zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Deze dieren vinden op erven voedsel, kunnen er schuilen en ze vinden soortgenoten om zich voort te planten. Probleem is dat veel erven steeds kaler en minder groen worden. Hierdoor komen er steeds minder dieren. En dat is jammer, want hierdoor verdwijnen de natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen.

370 aanmeldingen

Het project Erven Plus is in februari 2017 gestart en niet zonder succes, na 5 maanden staat de teller op 370 aanmeldingen en loopt het project in 20 gemeenten waaronder Oisterwijk. Het grote aantal aanmeldingen laat zien dat mensen in het buitengebied erg begaan zijn met hun erfbewoners.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via erfvogelsbrabant@gmail.com. Na aanmelding komt een deskundige op afspraak een zogenoemde erfscan doen. Die kijkt welke maatregelen op uw erf nodig zijn om het leefbaarder te maken voor de natuur. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van gemengde hagen, fruitbomen, bloemranden, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderpoelen. Daarna maakt de deskundige een tekening die met u wordt besproken. Als u akkoord gaat, worden de planten en bijvoorbeeld nestkasten bij u geleverd.

Meer informatie

Meer weten over het project? Stuur een mailtje naar erfvogelsbrabant@gmail.com of neem contact op met Jochem Sloothaak (projectleider bij Brabants Landschap) via (0411) 62 27 75. Meer informatie staat ook op www.brabantslandschap.nl/erfvogels.


De gemeente snoeit:

 

Vanaf 11 september snoeit de gemeente dood hout uit de bomen op De Lind en Dorpsstraat. De werkzaamheden zijn alleen in de ochtend, dit om overlast voor de omgeving te beperken.

Om geluidsoverlast in de vroege ochtend zoveel mogelijk te voorkomen, wordt als dat kan elektrisch gereedschap gebruikt. De werkzaamheden duren 2 tot 3 weken. In de middag gaat de snoeiploeg aan het werk op de Moergestelseweg en Burgemeester Vogelslaan.


Tijdelijk cameratoezicht deel Pannenschuurlaan:

 

Op dinsdag 29 augustus is de gemeente Oisterwijk een proef gestart met tijdelijk cameratoezicht in een gedeelte van de Pannenschuurlaan.

Dit naar aanleiding van klachten begin juli van buurtbewoners over vandalisme en overlast in de straat. Het ging hierbij onder andere om vernielingen aan geparkeerde auto’s.

In gesprek met bewoners

De gemeente is met de buurtbewoners in gesprek gegaan. Samen is gekeken welke maatregelen mogelijk zijn om de overlast te verminderen. Een van deze maatregelen is het plaatsen van tijdelijk cameratoezicht met als doel de vernielingen en overlast te voorkomen. Dinsdag 29 augustus zijn de camera’s geplaatst. De buurtbewoners zijn hiervan op de hoogte gebracht.


10 september Open Monumentendag:

 

Zondag 10 september is in de gemeente Oisterwijk Open Monumentendag. Het thema van 2017 is ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’.

Tijdens de Open Monumentendag zijn 8 monumenten van 11.00 tot 16.30 uur open voor publiek:

 • Raadhuis, De Lind Oisterwijk
 • Woonhuis, Spoorlaan 64 Oisterwijk
 • Woonhuis, Burgemeester Verwielstraat 49 Oisterwijk
 • Diaconiehuisjes en kerk, Kerkstraat 58, 60, 62, 64 Oisterwijk
 • Pastorie van kerk St. Petrus Banden, Kerkstraat 95 Oisterwijk
 • Kerkhovense Molen, Langvennen Oost 12 Oisterwijk
 • Boerderij/woonhuis, Heikant 8 Moergestel
 • Joodse begraafplaats, Hondsbergselaan Oisterwijk

Monumentenprijs

In totaal zijn in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom zo’n 250 monumenten. Aan het einde van de Open Monumentendag wordt de jaarlijkse monumentenprijs uitgereikt. Deze prijs gaat naar een eigenaar van 1 van die 250 monumenten die zich heeft ingezet voor onderhoud, instandhouding en /of verbetering van een monument. Of naar iemand die zich heeft ingezet voor het behoud van monumenten in het algemeen.

Thema

‘Boeren, burgers en buitenlui!’ Met deze uitroep trok een stadsomroeper vroeger de aandacht van het publiek. Daarmee werden meteen alle doelgroepen aangesproken. Het thema wijst op de verbinding die mensen met elkaar hebben. Op economisch en cultureel gebied. Denk bijvoorbeeld aan voedsel, grondstoffen, handel en volksvermaak. Ook gebouwen hebben hiermee te maken, zoals boerderijen, pakhuizen, winkels en brouwerijen. Het thema leent zich voor het vertellen van verhalen. Verhalen worden dan ook onderdeel van het programma.

Programma

Open Monumentendag start zondag 10 september bij het Raadhuis op de Lind. Wethouder Ina Batenburg opent de dag officieel. De afsluiting is om 16.30 uur bij de Kerkhovense Molen met om 17.00 uur de uitreiking van de monumentenprijs. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/monumentendag.


 

No tags for this post.