Gemeenteberichten 31 augustus 2017

Onderwerpen college 17 augustus:

 • Vergoeding overwerk buitendienst Ruimte
 • Raadsinformatiebrief Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht en thema onderzoek
 • Functieboek Oisterwijk
 • Regeling reiskostenvergoeding gemeente Oisterwijk 2017
 • Raadsinformatiebrief actualiseren APV
 • Ruimte voor ruimte ontwikkeling Kerkhovenbaan / Molenbaan
 • Aanpassen grondprijzen kavels Pannenschuur Buiten fase 1
 • Herontwikkeling locatie Boerenbond Moergestel
 • Vaststelling bestemmingsplan fietspad Moergestel Haghorst
 • Jaarverslag toezicht kinderopvang 2016
 • Raadsinformatiebrief over proces en doel subsidiebeleid
 • Uitvoeringsplan verhogen taalniveau voor- en vroegschoolse educatie 2017 en 2018 (wijziging)
 • Huisvesting onderwijs: saneren asbest schoolgebouwen Pannenschuur – behandeling Bezwaarschrift
 • Dienstverleningsovereenkomst voor het uitvoeren van coördinatietaken van re-integratie ex-gedetineerden

 

Onderwerpen college 22 augustus:

 • Raadsvoorstel tot het verlenen van toestemming aan het college om de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te wijzigen en conform de bijgevoegde tekst vast te stellen
 • Risicomanagement
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landgoed Laag-Heukelom
 • Vaststellen grenzen van de bebouwde kom voor de toepassing van de Wet Natuurbescherming
 • Raadsvoorstel tot het vaststellen van een startdocument voor de implementatie van de Omgevingswet en het instellen van een raadswerkgroep voor de begeleiding van dit proces
 • Raadsvoorstel realisatie fietspad langs de Broekzijde “deel 2”
 • Raadsvoorstel Economische visie ‘Er zit meer in (in) Oisterwijk’ 2018-2022
 • Discussienotitie maatschappelijke initiatieven
 • Raadsinformatiebrief stand van zaken jeugdhulp regio Hart van Brabant
 • Vragen Partij Gemeente Belangen naar aanleiding van plannen evenementenlocatie Insaidgebouw Heusdensebaan 50 Oisterwijk

Omgevingsvergunningen:

Aangevraagd

 • Terburghtweg 46 Oisterwijk, het kappen van een Amerikaanse eik
 • Dintel 3 Oisterwijk, het bouwen van een kippenren
 • Postelstraat 6 Moergestel, het wijzigen van de fundering
 • Hoogstraat 21 Oisterwijk, het bouwen van een berging

Verleend

 • Industrieweg 1 Moergestel, het plaatsen van een tuinhuis
 • Sectie C930 nabij Pannenschuurlaan 250 Oisterwijk, het plaatsen van een lichtmastreclame aan een lichtmast
 • Steenstraat 1 Heukelom, het verbouwen van de woning
 • Ambachtstraat ong. Oisterwijk, het gebruik van deel van het KVL-terrein voor plaatsen van keten, containers en parkeerplaatsen
 • Schijfstraat ong. Oisterwijk, het realiseren van een depot t.b.v. opslag goederen
 • Merodelaan 63 Oisterwijk, het inpandig verbouwen van een keuken en het aanpassen van de buitenzijde door gevelstuc
 • Zandstraat 14A Moergestel, het plaatsen van lichtmasten, reclamezuil, gevelreclame en vlaggenmast
 • Torenpad 1 t/m 11 Moergestel, het bouwen van 6 woningen blok A

Verlengd

 • Kivitslaan 21 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Schijfstraat 12-14 Oisterwijk, het renoveren van een pand in een kantoorverzamelgebouw
 • Hild 19 Moergestel, het wijzigen van de voorgevel
 • Nijverheidsweg 5 Oisterwijk, het plaatsen van 2 containers bovenop al 2 geplaatste containers

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan Gemullehoekenweg 44
 • Vastgesteld wijzigingsplan De Lind 33

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan buurtvereniging De Vurhaai voor het organiseren van het 60 jarig bestaan op 17 september aan de Oisterwijkseweg in Moergestel
 • Aan JUICE Promotions voor een standplaatsvergunning op 23 september (Nationale Burendag) om koffie te verstrekken vanuit een koffiewagen bij het station op het Stationsplein in Oisterwijk

Melding

 • Van Beverlydijk Buurt Barbecue Oisterwijk, voor het organiseren van een buurtbarbecue op 9 september op de Baerdijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 9 september: vanwege een buurtfeest is de Angelisbeemd in Oisterwijk afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers
 • 9 – 10 september: vanwege een straatbarbecue is de Baerdijk in Oisterwijk afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers
 • 9 – 10 september: vanwege een straatfeest is de Prinses Irenestraat in Oisterwijk afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Werk aan de weg:

In september werkt de gemeente aan de weg. Een aantal wegen wordt afgesloten en het verkeer moet tijdelijk omrijden.

De omleidingen worden op locatie aangegeven met borden

Nijverheidsweg – Ambachtstraat

Van vrijdag 1 september 18.00 uur tot en met zondag 3 september is de kruising Nijverheidsweg – Ambachtstraat afgesloten. Er wordt aan het riool gewerkt.

Afgesloten 2e helft van september

 • Hoevenseweg (gedeelte haarspeldbocht-Laag Heukelomseweg)
 • Driehoevenweg
 • Oliviersweg (gedeelte Schippersdijk-Aardbeienkwekerij Scheffers)
 • Langvennen-Noord, Langvennen-Zuid en Zoom (aanleg snelheidremmers)
 • Klein onderhoud op verschillende plaatsen

Staalbergven gaat door:

Foto-onderschrift: Wil jij nog geen afscheid nemen van de zomer? Het Staalbergven ook niet. Daarom gaan we dit jaar door tot 17 september. Dus is het warmer dan 20 graden, bij ons kun je nog even zwemmen, spelen en chillen. En wil je volgend jaar ook weer een abonnement? Bewaar dan je pasje van dit zwemseizoen. Je kunt het in 2018 opnieuw gebruiken bij aankoop van je abonnement.


13 september: Oisterwijkse sportdag:

Middenin de Nationale Sportweek kun je op woensdag 13 september meedoen aan de Oisterwijkse sportdag. Dus, save the date!

Op deze dag kan iedereen meedoen en allerlei sporten uitproberen. Het belooft een sportieve dag te worden voor kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking.

Infomarkt sport & gezondheid

Wil je meer weten over aangepast sporten, welzijn en gezondheid, bewegen voor ouderen? Tussen 14.00 en 16.00 kun je hiervoor terecht op de informatiemarkt in de Leye. Allerlei organisaties die in Oisterwijk activiteiten bieden zijn op de markt aanwezig.

De Oisterwijkse sportdag wordt georganiseerd door de gemeente Oisterwijk, Optisport en JumpXL samen met de Oisterwijkse sportverenigingen.


5 september rondleiding op het KVL-terrein:

Elke 1e dinsdag van de maand is het mogelijk een kijkje te nemen op het terrein en in de gebouwen van het Oisterwijkse KVL-terrein.

In een rondleiding van ongeveer 1 uur en 15 minuten neemt de provincie u mee terug in de geschiedenis van de voormalige grootste leerlooierij van Europa en praat u bij over waar KVL nu staat en wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren. Kom sfeer proeven en ervaar zelf het ambacht, de bedrijvigheid en het nieuwe wonen op KVL.

De route gaat door de meeste gebouwen, de bedrijven, de winkel van Robèrt van Beckhoven en over het terrein waar in de toekomst de woningen komen. Trek wel makkelijke schoenen aan. Voor mensen die slecht ter been zijn, is de rondleiding niet geschikt. De rondleiding start om 17.00 uur in Kafé Van Leer, begane grond Ledermagazijn, Almystraat 14.


Voorkom legionella, ook in eigen huis:

Het aantal legionellabesmettingen in Nederland neemt toe. Mogelijk speelt het veranderende klimaat met warm en nat weer hierbij een rol. Wat is legionella en wat kunt u zelf doen om mogelijke besmetting te voorkomen?

De legionellabacterie groeit vooral in stilstaand water tussen de 20 en 50 graden. Mensen kunnen een besmetting oplopen door nevel (kleine druppeltjes) in te ademen uit een waterbron die besmet is met legionella. De meeste mensen die besmet raken met legionella worden niet echt ziek. Ouderen, mensen die roken of mensen met een verminderde afweer hebben meer kans om ziek te worden van legionella. In ernstige gevallen kan iemand overlijden. De legionellabacterie is niet van mens op mens overdraagbaar.

Wat zijn de klachten bij een legionella longontsteking?

Snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, geen eetlust en later ook koorts. Daarnaast komen voor: hoesten, kortademigheid en soms ook braken of diarree. De klachten ontstaan meestal 5 tot 6 dagen na besmetting. Ga naar de huisarts als u deze klachten bij uzelf herkent.

Checklist: voorkom besmetting

 • Stel de temperatuur van uw boiler of CV ketel minimaal af op 55 graden.
 • Maak luchtbevochtigers regelmatig schoon en ververs het water dagelijks.
 • Gebruik alle kranen in huis minimaal 1x per week. Sluit ongebruikte kranen af.
 • Spoel ná de vakantie de leidingen in uw huis goed door. Spoel uw douche- en sproeiapparatuur 2 minuten met warm en 2 minuten koud water door. Doe dit met open raam of dompel de sproeikop onder water.
 • Spoel op dezelfde manier de leidingen door als u tijdelijk ergens verblijft zoals in een hotel of caravan tijdens uw vakantie.
 • Laat de tuinslang en andere sproeiapparatuur leeglopen na gebruik. Hang deze op een koele plaats weg.
 • Maak plantensproeiers leeg en vul deze vlak voor gebruik.

Meer informatie

Kijk voor een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden op de website van de Stichting veteranenziekte: www.stichtingveteranenziekte.nl.

Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met het team Infectieziekten van de GGD Hart voor Brabant: (088) 368 64 21.


Leer omgaan met computers:

Meer leren over computers? Of weten hoe u online zaken doet met de overheid? SeniorWeb organiseert op zondag 3 september een open dag in ontmoetingscentrum De Coppele.

Van 11.00 tot 15.00 uur kunt u proeven van de lessen en workshops die SeniorWeb organiseert. Er zijn vrijwilligers aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. Het adres is Prunusstraat 69. Koffie en thee staan voor u klaar.

Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk-coppele.seniorweb.nl of neem contact met Maria Fennis via humafennis@home.nl of bel (013) 528 82 22.


Huis-aan-huis controle hondenbelasting:

De komende weken stuurt de gemeente controleurs van de hondenbelasting op pad. De controle is nodig omdat niet iedere hondenbezitter zijn of haar hond heeft aangemeld. Dit is verplicht.

De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich. Vragen worden aan de deur afgehandeld. Komt de controleur een hond tegen die niet is aangemeld, dan doet de controleur dat meteen online met de eigenaar. Is er niemand thuis en wel een vermoeden dat er niet-aangemelde honden zijn, dan krijgt u per post een aanmeldformulier van de gemeente. U bent verplicht om dit formulier in te vullen, ook als u geen hond heeft.

Hond aanmelden

U kunt zelf uw hond aanmelden via www.oisterwijk.nl/hondenbelasting. Hier vindt u ook meer informatie over de kosten.


NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker:

U wilt geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in uw brievenbus. Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker, NEE-JA-sticker of WEL Nieuwsklok-sticker op bij het gemeentekantoor.

Er is keuze uit 3 soorten stickers voor op uw brievenbus:

 • NEE-NEE-sticker: u krijgt geen ongeadresseerde reclame en huis aan huis bladen meer
 • NEE-JA-sticker: u krijgt geen ongeadresseerde reclame, maar wel huis aan huis bladen
 • WEL Nieuwsklok-sticker: U krijgt alleen nog de Nieuwsklok

 

No tags for this post.