Ondernemend Moergestel

Nieuws van Ondernemend Moergestel

Nieuws uit Moergestel

Gemeente Nieuws

Gemeenteberichten 25 mei 2017

Onderwerpen vergadering raad 18 mei 2017 De Perspectiefnota 2018-2021 is vastgesteld     Onderwerpen collegevergadering 16 mei   Raadsvoorstel tot het indienen van een zienswijze op de begroting 2018 en kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio…
Lees meer

Activiteiten in Moergestel

De wandelavondvierdaagse

De wandelavondvierdaagse in Moergestel wordt dit jaar weer gelopen van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni. Men kan zich opgeven op donderdag 26 mei, vrijdag 27 mei en maandag 30 mei elke avond tussen 18.30 en 20.00 uur en…
Lees meer